ОГОЛОШЕННЯ!

             Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року №40 "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03 лютого 2017 р. за № 155/330023, затверджено Вимоги до оформлення дисертації. Відповідний наказ розміщений на сайті Верховної Ради України за посиланням: zakon.rada.gov.ua/go/z0155-17
 

 

                                                                                                          ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ У 2017 РОЦІ

на денну та заочну форму навчання для здобуття ступеня доктора філософії за такими науковими спеціальностями:

 05 - Соціальні та поведінкові науки

 051 - Економіка

 07 - Управління та адміністрування

 071 - Облік і оподаткування

 073 - Менеджмент

 12 - Інформаційні технології

 121 - Інженерія програмного забезпечення

 122 - Комп"ютерні науки

 123 - Комп"ютерна інженерія

 13 - Механічна інженерія

 131 - Прикладна механіка

 132 - Матеріалознавство

 133 - Галузеве машинобудування

 14 - Електрична інженерія

 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 15 - Автоматизація та приладобудування

 151 - Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології

 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 16 - Хімічна та біоінженерія

 162 - Біотехнології та біоінженерія

 163 - Біомедична інженерія

 18 - Виробництво та технології

 181 - Харчові технології

 Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) та однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької).

 Навчання в аспірантурі – 4 роки.

 Підготовку в аспірантурі університет здійснює за рахунок бюджетних коштів за державним замовленням на денну форму навчання та коштів юридичних і фізичних осіб – на умовах договору, понад державне замовлення.

 Є можливість поселення в гуртожитку.

 Умови вступу висвітлені на сайті університету.

Прийом документів:

з 01 серпня по 10 серпня 2017 р.

Вступні іспити: з 11 серпня по 20 серпня 2017 р.

                                                                                                       ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ У 2017 РОЦІ

для здобуття ступеня доктора наук за такими науковими спеціальностями:

07 - Управління та адміністрування

073 - Менеджмент

12 - Інформаційні технології

121 - Інженерія програмного забезпечення

13 - Механічна інженерія

131 - Прикладна механіка

133 - Галузеве машинобудування

14 - Електрична інженерія

141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

16 - Хімічна та біоінженерія

163 - Біомедична інженерія

 Навчання в докторантурі – 2 роки.

Підготовку в докторантурі університет здійснює за рахунок бюджетних коштів за державним замовленням на денну форму навчання та коштів юридичних і фізичних осіб – на умовах договору, понад державне замовлення.

Умови вступу висвітлені на сайті університету.

 Прийом заяв:

з 01 серпня по 10 серпня 2017 р.

 За довідками звертатися за адресою: 46001, м. Тернопіль,

 вул. Руська, 56, корпус 1, кімната 109.

 

Автор : joomla блоги