КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 1 березня 1999 р. №309 Київ

Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

 

Це положення регламентує діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів і є обов’язковим для всіх вищих навчальних закладів та наукових установ України незалежно від їх підпорядкованості та форми власності.

 

Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів
Положення про навчання іноземних громадян

Проект положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі ТНТУ імені Івана Пулюя

 

Автор : joomla блоги