Аспірантура і докторантура є формами підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі. Аспірантура в університеті відкрита в 1991 р. Підготовка ведеться на 17 кафедрах за 16 спеціальностями.

 

ШИФР І НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ АСПІРАНТУРИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ІВАНА ПУЛЮЯ

 

АСПІРАНТУРА:

 05 - Соціальні та поведінкові науки
 051 -Економіка
 07 - Управління та адміністрування
 071 - Облік і оподаткування
 073 -Менеджмент

075 - Маркетинг
 12 - Інформаційні технології
 121 -Інженерія програмного забезпечення
 122 -Комп’ютерні науки
 123 -Комп’ютерна інженерія
 13 - Механічна інженерія
 131 -Прикладна механіка

спеціалізація "Технологія машинобудування"

спеціалізація "Механіка верстатно-інструментальних систем"

спеціалізація "Механіка деформівного твердого тіла"
 132 -Матеріалознавство
 133 -Галузеве машинобудування

спеціалізація "Піднімально-транспортні машини"

спеціалізація "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

спеціалізація "Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв"
 14 - Електрична інженерія
 141 -Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 15 -Автоматизація та приладобудування

 151 -Автоматизація та комп’ютерно-інтегоровані технології
 152 -Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 16 - Хімічна та біоінженерія
 162 -Біотехнологія та біоінженерія
 163 -Біомедична інженерія
 18 - Виробництво та технології

 181 -Харчові технології

ДОКТОРАНТУРА:

07 - Управління та адміністрування

073 -Менеджмент

12 - Інформаційні технології

121 - Інженерія програмного забезпечення

13 - Механічна інженерія

131 - Прикладна механіка

133 - Галузеве машинобудування

спеціалізація "Сільськогосподарські машини"

спеціалізація "Піднімально-транспортні машини"

спеціалізація "Обладнання харчових виробництв"

14 - Електрична інженерія

141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

16 - Хімічна та біоінженерія

163 - Біомедична інженерія

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ ПО ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКИХ ТА КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ

 

  Інформація про дисертації за посиланням:

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/26

 

ДОКТОРСЬКІ:

 

 Д 58.052.02

05.05.11 – “Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва”

Ясній П.В.
Д 58.052.01

01.02.04 – “Механіка деформівного твердого тіла”
01.05.02 – “Математичне моделювання та обчислювальні методи

 

КАНДИДАТСЬКІ:

 

 

 

Пилипець М.І.

К58.053.02

05.03.01 – “Процеси механічної обробки, верстати та інструменти”

05.02.08 – “Технологія машинобудування”

05.05.05 - "Піднімально - транспортні машини"

Приймак М.В.

К58.052.06

05.13.05 - Комп’ютерні системи та компоненти

05.13.06 – “Інформаційні технології”

 

Автор : joomla блоги